Vetenskapligt program

Studio 1
Studio 2
Digitalt mötesrum 1
Digitalt mötesrum 2
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
Ostrix
13:00-16:30
Kurs för ST-läkare Ortopediska infektioner och amputationskirurgi 
13:00-17:00
SK Kurs: Patientförsäkringen LÖF Del 1 av 2
13:00-17:00
Kurs för ST-läkare Ortopediska infektioner och amputationskirurgi 
08:00-12:00
SK Kurs: Patientförsäkringen LÖF Del 2 av 2
08:00-12:00
Ostrix
09:00-10:15
Verksamhetschefs- och professorsmöte gemensamt med Ostrix från ca 10.30
09:30-11:30
Invigning och öppningsföreläsning
Studio 1
13:00-13:45
Symposium: Patientnytta eller fartblindhet i Hitech- världen
13:45-15:30
Strukturella bengraft
13:45-14:30
Svensk Ryggkirurgisk Förenings egna program
14:00-16:20
Protesnära frakturer
14:45-16:25
Symposium: Så upptäcks olämpliga kirurger i tid
15:30-16:30
The Mangled Extremity
08:00-09:45
Symposium: Proteskomplikationer - Diagnostik, Dair, antibiotikabehandling och bengraft som antibiotikabärare
08:00-09:30
Svenska Skulder- och Armbågssällskapets egna program
08:00-11:30
En- eller tvåstegsrevision? Samt antibiotikaladdat benpack
10:00-11:45
Presentation av de bästa postrarna - Publiken röstar fram bästa postern
10:00-11:15
Collumfrakturer hos unga
10:15-11:15
Instabilitetsproblemet
11:45-12:15
Komplicerade armbågsskador
12:15-14:00
Svenska Fotkirurgiska sällskapets egna program
13:00-16:30
Epiphysens egna program
13:00-16:30
Diabetesfoten
13:15-14:30
Radiusfrakturer hos äldre- operation eller ej?
14:30-16:00
Skidskadehistoria - Ur ett jämtländskt perspektiv
15:00-15:45
Handkirurgi och handstatus m.m.
08:00-09:55
Det haltande barnet
08:00-10:00
Svenska OrtopedTraumatologiska sällskapets egna program
08:00-09:30
Svenska Höft- och knäföreningens egna program
08:00-10:00
SOF Årsmöte och överlämning
10:15-11:45
Höft- och knäföreningens årsmöte
12:00-13:15
Svenska artroskopiföreningens egna program, Mjuka knän
12:15-14:45
Wisdom and highlights in trauma
12:45-14:15
Levnadsvanor inför operation
12:45-14:30
Nationella programområdet rörelseorganens sjukdomar - NPO
13:15-15:00
Motivation
14:30-15:15
Benbanken och senbanken
15:00-16:40

 

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

mars: Anmälan öppnar
mars: Call for abstracts
30 juni: Deadline abstract submission
juli: Notification of abstracts
6-9 september: Ortopediveckan 2021

Arrangeras av