Möten i mötet

Läkare
• Verksamhetschefs- och professorsmöte: tisdag 7/9, 09:30-11:30
• Ostrix studierektorsmöte: måndag 6/9, eget program 13:00-16:30 samt tisdag 7/9 09:00-11:30
• Svensk Ortopedisk Förenings årsmöte: torsdag 9/9, 10:15-11:45. SOF’s medlemmar.
• Svenska Höft och Knäföreningens årsmöte: torsdag 9/9, 12:00-13:15
• Epiphysens årsmöte kommer att äga rum onsdag 8/9 kl 16:00 – 16:30
Inbjudna att delta är ST-läkare och nyblivna specialistläkare. 

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

mars: Anmälan öppnar
mars: Call for abstracts
30 juni: Deadline abstract submission
juli: Notification of abstracts
6-9 september: Ortopediveckan 2021

Arrangeras av