Lars Adolfsson

Professor i Ortopedi, Linköpings Universitetssjukhus. Inriktning mot övre extremitetens skador och sjukdomar med mångårig erfarenhet av klinisk forskning inom området. Arbetar vid Övre extremitetssektionen vid ortopedkliniken US, Linköping. Specialist i Handkirurgi och Ortopedi. Stort engagemang i utbildningsaktiviteter såväl i Sverige som internationellt. Nationsdelegat för SSAS i SECEC.


 


Deltar i följande event: 
Tisdag 7/9 13.45-15.30 - Symposium Patientnytta eller fartblindhet i Hitechvärlden 
Onsdag 8/9 08.00-11.30 - Svenska skulder och armbågssällskapets egna program


 Deltar i följande:
Tisdag 7/9 13:45-15:30 - Symposium: Patientnytta eller fartblindhet i Hitech- världen
Onsdag 8/9 08:00-11:30 - Svenska Skulder- och Armbågssällskapets egna program


Marcus Ahl

Deltar i följande event:
Tisdagen 7/9 kl 14.00 - 16.20 Symposium Svensk ryggkirurgisk förenings egna programDeltar i följande:
Tisdag 7/9 14:00-16:20 - Svensk Ryggkirurgisk Förenings egna program
Tisdag 7/9 14:00-14:25 - Post-op infektioner/Implantatrelaterade infektioner
Tisdag 7/9 14:25-14:50 - Per-op profylax


Ingemar Allvin

Deltar i följande event:


Onsdagen den 8/9 kl 13.00 - 16.30 Symposium Svenska fotkirurgiska sällskapets egna programDeltar i följande:
Onsdag 8/9 13:00-16:30 - Svenska Fotkirurgiska sällskapets egna program
Onsdag 8/9 15:15-16:00 - Frakturer i Calcaneus. Aktuell handläggning inkluderande utredning och behandling.


Lovisa André

ST-läkare på ortopedkliniken i Eksjö. Läste läkarutbildningen i Linköping. Tog examen 2014. Ordförande i Epiphysen. 


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 13.00-16.30 - Epiphysens egna program


 Deltar i följande:
Onsdag 8/9 13:00-16:30 - Epiphysens egna program


Hans Arvidsson

 


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 08.00-10.00 - Symposium Det haltande barnetDeltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-10:00 - Det haltande barnet


Mohammad Asif Aslam

Mohammad Asif Aslam är specialist inom ortopedi och handkirurgi samt sektionschef på kliniken för ortopedi och handkirurgi vid Uppsala akademiska sjukhus. Förutom allmän handkirurgi finns ett specialintresse för kongenitala anomalier och spasticitetsproblematik.   


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 08.00-09.55 -Symposium Handkirurgi


 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-09:55 - Handkirurgi och handstatus m.m.
Torsdag 9/9 08:40-09:20 - Höga ulnarisskador


Marie Askenberger

Barnortoped, doktorand KI


Astrid Lindgrens barnsjukhus,  Karolinska Universitetssjukhuset i Solna


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 08.00-10.00 - Symposium Det haltande barnet Deltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-10:00 - Det haltande barnet


Carl Askling

 


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 13.00-16.30 - Epiphysens egna program


 Deltar i följande:
Onsdag 8/9 13:00-16:30 - Epiphysens egna program
Onsdag 8/9 13:00-14:00 - Behandlingsalternativ vid proximal hamstringsseneruptur


Susanne Beischer

 


 


Deltar i följande event: 


Torsdag 9/9 12.15-14.45  Symposium SAF, Mjuka knän 


 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 12:15-14:45 - Svenska artroskopiföreningens egna program, Mjuka knän
Torsdag 9/9 12:15-12:55 - Projekt korsband, rehab o resultat efter X-bandskirurgi nya rek. för återgång i idrott idrott


Hans Berg

Docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset.


Deltar i följande event: 


Måndag 6/9 13.00-17.00 Kurs för ST-läkare Metabola sjukdomar - amputation- infektion


 Deltar i följande:
Måndag 6/9 13:00-17:00 - Kurs för ST-läkare Ortopediska infektioner och amputationskirurgi 


Hanna Björnsson Hallgren

Universtitetsöverläkare, övreextremitetskirurg, forskningsområde är axel och armbåge. 


Är ortoped i Linköping med inrikting mot övre extremitet. Hanna har subakromial smärta och rotatorkuffrupturer som sitt specialintresse sedan avhandlingen men driver även forskning på frakturer i axel och armbåge. Docent och vice ordförande i SSAS. Deltar i arbetet kring uppdatering av nationella rekommendationer gällande axelkirurgi. 


 


Deltar i följande event: 


Onsdag 8/9 08.00-11.30 Symposium Svenska skulder och armbågssällskapets egna program


 Deltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-11:30 - Svenska Skulder- och Armbågssällskapets egna program


Henrik Bodén

Överläkare på Ortopedkliniken Danderyds Sjukhus. MD PhD. Knäsektionen.


 


Deltar i följande event: 


Torsdag 9/9  08.00-10.00 - Svenska Höft o Knäföreningens egna program


 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-10:00 - Svenska Höft- och knäföreningens egna program


Helena Brisby

Deltar i följande event:
Tisdagen 7/9 kl 14.00 - 16.20 Symposium Svensk ryggkirurgisk förenings egna programDeltar i följande:
Tisdag 7/9 14:00-16:20 - Svensk Ryggkirurgisk Förenings egna program
Tisdag 7/9 15:05-15:30 - Primära infektioner Föreläsare


Gunnar Buttazzoni

Gunnar Galeazzo Buttazzoni växte upp i Buenos Aires under sina första 12 år. Han föddes i Sverige men ärvde sin fars italienska medborgarskap. Gunnar är släkt med Ricardo Galeazzi, professor i Bologna som gav namnet åt Galeazzi frakturen. Efter sina läkarstudier på KI vistades Gunnar på 80-talet 8 mån på handkirurgiska kliniken på Sabbatsberg sjukhus. Han tillbringade därefter ytterligare en ca 8 månaders period tillsammans med Nicolas Barton i Nottingham. Det blev även under åren en del extravikariat på handkirurgiska kliniken i Umeå. Från 1982 fram till pensionen har Gunnar utvecklat och ansvarat för den handkirurgi och handrehabilitering som bedrivits i Jämtland-Härjedalen. Gunnar var de första 2 decennierna allround inom ortopedi men de sista 2 decennierna innan pensionen var det trauma och handkirurgi som tog det mesta av hans tid.


På 2000-talet, besviken på att de många klassifikationerna för radiusfrakturer var för dåliga, skapade Gunnar en ny klassifikation (han är ju en Galeazzi). Den medförde en multicenterstudie som efter en första publikation i U.S.A. döptes till The Buttazzoni classification.  Klassifikationen användes i Mats Wadstens disputation ”Distal Radius Fractures” 2016.


 


Deltar i följande event: 


Torsdag 9/9 08.00-09.55 Symposium Handkirugi 


 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-09:55 - Handkirurgi och handstatus m.m.


Christian Buttazzoni

Deltar i följande event:


Onsdag 8/9 10.00-11.15 -  Best poster presentation


Onsdag 8/9 kl 13.15 - 14.30 -  Symposium DiabetesfotenDeltar i följande:
Onsdag 8/9 10:00-11:15 - Presentation av de bästa postrarna - Publiken röstar fram bästa postern


Lisa Cannada

Dr. Lisa Cannada is an Orthopaedic Trauma Surgeon working for Novant Health, Charlotte, NCShe previously served as Program Director at the University of Florida-Jacksonville.  


Lisa completed a 3-year term on the American Academy of Orthopaedic Surgeons BOD in 2018 as the first female Chair of the Board of Specialty Societies.  She is a member of the Orthopaedic Trauma Association and she served on the OTA Board of Directors from 2011-2014 and was active in numerous committeesincluding chair of the Fellowship Match committee and developing the match process for fellows in all disciplines of orthopaedic surgery as we currently know it. She developed the Young Practitioners Forum- this program provides leadership to residents, fellows, and young practitioners regarding transition into a fellowship and practice setting. In addition, she initiated the Women in Trauma breakfast. She currently serves on the Fund Development CommitteeEducation Committee and Practice Management Committee, Health Policy Committee and Diversity Task Force. She served as editor for the core curriculum Lecture Series for Residents. 


Dr. Cannada has been active in the AAOS for several yearsbeginning initially as a Leadership Fellow.  She has served on numerous committees for the academy including the Resident Candidate and Fellow subcommittee, and chairman of the Membership committee and the BOS Match Oversight CommitteeShe was the editor of OKU 11.  She is currently on the Editorial Board of AAOS Now and chairs the AAOS Diversity Task Force. 


She also served as a president of the Ruth Jackson Orthopaedic Society in 2011, served on its BOD and was active in numerous committeesShe edited and produced both editions (2009 and 2014) of the RJOS “Guide for Women in Orthopaedic Surgery” and just produced the  “Guide for Medical Students in Orthopaedic Surgery”. 


Lisa is Chair of the Mid America Orthopaedic Association Education Committee and serves on its BOD. Education is a passion. Dr. Cannada is very involved in mentoring the young practitioner and providing mentorship at all levelsHer clinical expertise includes the mangled extremitypolytrauma patients and complex fracturesShe is interested in clinical outcomes research and fracture repair and healing.  


She has over 125 publications and 250 presentations at national meetings. 


She could not do all this without the loving support of her husband Jeff and daughter Annalise and her parents, Theresa Metcalf and the late Dr. John Metcalfwho worked as an OB GYN for 60 years! 


 


Deltar i följande event: 


Onsdag 8/9 08.00-09.45 Symposium The mangled extremity


Onsdag 8/9 10.15-11.15 Symposium Höftfrakturer hos unga


Onsdag 8/9 13.30-13.45 Symposium Humerus skaftfrakturer


Torsdag 9/9 13.25-14.15 Symposium Suprapatellar nailing samt Distala femurfrakturer hos de äldre


 


 


 Deltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-09:45 - The Mangled Extremity
Onsdag 8/9 10:15-11:15 - Collumfrakturer hos unga
Onsdag 8/9 12:15-14:00 - Komplicerade armbågsskador
Torsdag 9/9 12:45-14:15 - Wisdom and highlights in trauma


Albert Christersson

Medicine doktor, ortoped och överläkare, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.


Arbetar huvudsakligen med inriktning mot deformitetskirurgi, läkningsstörningar och infektioner i skelettet efter trauma. Forskar på distala radiusfrakturer.


 


Deltar i följande event: 


Tisdag 7/9    08.00-12.00    Kurs för ST-läkare
Onsdag 8/9 14.30-16.00 - Symposium Radiusfrakturer - operation eller ej?Deltar i följande:
Onsdag 8/9 14:30-16:00 - Radiusfrakturer hos äldre- operation eller ej?
Tisdag 7/9 08:00-12:00 - Kurs för ST-läkare Ortopediska infektioner och amputationskirurgi 


Stella Cizinsky

Stella Cizinsky är verksamhetschef på en universitetsklinik sedan 2005. Hon arbetar också regelbundet som kliniskt verksam läkare. Tidigare har hon varit i styrelsen för Svenska Kardiologföreningen, och särskilt arbetat med utbildning, etik och hälsoekonomi. Hon har skrivit en bok om - och föreläser regelbundet om - organisation och ledning. Hon kommer att prata om hur den individuella motivationen kan påverka hur verksamheten utvecklas både avseende produktion och kvalitet. En förståelse för vad som motiverar människor leder också till en långsiktigt frisk och hållbar arbetsmiljö. Detta gäller särskilt inom kunskapsorganisationer med hög professionell kompetens. 


 


Deltar i följande event: 


Torsdag 9/9 14.30-15.15 Symposium MotivationDeltar i följande:
Torsdag 9/9 14:30-15:15 - Motivation


Håvard Dale

Spesialist i ortopedisk kirurgi, PhD


Seksjonsoverlege, seksjon for ortopediske infeksjoner, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitestsykehus, Bergen, Norge.


Amanuensis, Klinisk institutt, Universitetet i Bergen, Norge


Fagområde: Alle former for infeksjoner i forbindelse med muskel-skjelettsystemet og infeksjoner relatert til implantatkirurgi og annen ortopedisk kirurgi, inklusive; proteseinfeksjoner (PhD), frakturrelaterte infeksjoner, andre implantatinfeksjoner, osteomyelitter, spondylodiskitter, septiske artritter, abscesser, diabetiske fotsår og –infeksjoner, nekrotiserende bløtvevsinfeksjoner, sårinfeksjoner, etc.


Er ansvarlig for en multidisiplinær 14 sengers sengepost for pasienter med ortopediske infeksjoner på Haukeland universitetsykehus.


 


Deltar i följande event: 


Tisdag 6/9 08.00-12.00 Kurs för ST-läkare Metabola sjukdomar - infektionDeltar i följande:
Tisdag 7/9 08:00-12:00 - Kurs för ST-läkare Ortopediska infektioner och amputationskirurgi 


Anders Ekelund

Docent, St Görans Sjukhus, Stockholm. Internationellt välkänd axelkirurg med fokus på proteskirurgi. Ofta anlitad föreläsare på internationella konferenser och kurser.  Långvarig erfarenhet av nationellt och internationellt arbete i SSAS och SECEC.


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 08.00-11.30 - Symposium Svenska skulder och armbågssällskapets egna program Deltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-11:30 - Svenska Skulder- och Armbågssällskapets egna program


Carl Ekholm

Docent, Mölndals Sjukhus, Göteborg. Nationellt och internationellt mycket välrenommerad kliniker, föreläsare och forskare med fokus på övre extremitetskirurgi och klinisk forskning. Sektionschef för övre extremitetens frakturkirurgi och artroplastik på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt är mångårig fakultetsmedlem i AO inkl. AOs internationella fakultet. Han är även medgrundare av Svenska frakturregistret och medförfattare till SBU-rapporten (nr 262, Behandling av armfraktur hos äldre.)


 


Deltar i följande event: 


Tisdag 7/9 13.45-15.30 - Symposium Patientnytta eller fartblindhet i Hitechvärlden


Onsdag 8/9 08.00-11.30 - Symposium Svenska skulder och armbågssällskapets egna programDeltar i följande:
Tisdag 7/9 13:45-15:30 - Symposium: Patientnytta eller fartblindhet i Hitech- världen
Onsdag 8/9 08:00-11:30 - Svenska Skulder- och Armbågssällskapets egna program


Anna Ekman

Överläkare, Med. Dr. Arbetar på traumasektionen på Södersjukhuset, Stockholm. Intresseområden: Övre och nedre extremitetsfrakturer


 


Deltar i följande event: 


 


Torsdag 9/9 12.45-14.15 - Symposium Recovery after Trauma, Opioider, Suprapatellar nailing, Distala femurfrakturer hos äldreDeltar i följande:
Torsdag 9/9 12:45-14:15 - Wisdom and highlights in trauma


Magnus Eneroth

Docent, överläkare och verksamhetschef VO Ortopedi, Skånes Universitetssjukhus. Ordförande Regionalt Programområde (RPO) samt Södra Regionens representant i Nationellt Programområde (NPO) Rörelseorganens Sjukdomar.


 


Deltar i följande event :


Torsdag 9/9 13.15-15.00 - Nationella programorådet rörelseorganens sjukdomarDeltar i följande:
Torsdag 9/9 13:15-15:00 - Nationella programområdet rörelseorganens sjukdomar - NPO


Markus Engquist

Överläkare, med dr. Sedan 2006 sektionschef för handkirurgi vid ortopedkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Medförfattare till nationellt vårdprogram för distal radiusfraktur 2021.


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 14.30-16.00 - Symposium Radiusfrakturer - operation eller ej?Deltar i följande:
Onsdag 8/9 14:30-16:00 - Radiusfrakturer hos äldre- operation eller ej?


Anders Enocson

Anders Enocson är docent och överläkare på Traumacentrum Karolinska. Han jobbar heltid med ortopediskt trauma sedan många år, och är välkänd för många bla som ansvarig för AO-kurser och Trauma Academy. 


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 08.00-09.45 - Symposium The mangled extremity


Onsdag 8/9 13.00-16.00 - Epiphysens egna program (15.45-16.30)Deltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-09:45 - The Mangled Extremity
Torsdag 9/9 08:00-09:30 - Svenska OrtopedTraumatologiska sällskapets egna program


Karl Eriksson

Docent ÖL, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Stockholm¨ Spec i Ortopedi sedan 1994. Klinisk profil: allehanda knäkirurgi ( artroskopisk och öppen inkl proteser o revisioner) Ingår i  styrelsen för svenska korsbandsregistret Medlem ACL study group, ISAKOS, ESSKA, Australian Knee Society mm Alt. Docent i ortopedi vid Karolinska Institutet och överläkare vid ortopedkliniken Södersjukhuset Stockholm. Karls kliniska profil är ”multimodal” knäkirurgi, såväl artroskopisk (korsband, menisk, brosk, multiskador) som öppen (skelett och mjukdelstrauma, rekonstruktioner, osteotomier och proteskirurgi). Han har skrivit mer än 30 vetenskapliga artiklar, flera bokkapitel inom ortopedi och idrottsmedicin. Han ingår i editorial board för Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy liksom i styrelsen för Svenska korsbandsregistret. Han är även internationellt engagerad och medlem i ACL study groupAustralian Knee Society, ESSKA och ISAKOS. Han är ledamot i ”ESSKA Knee committee” och ordförande i ”ISAKOS Sports medicine and knee preservation committee”. Han har tidigare varit engagerad som landslagsläkare i Svenska skidlandslaget i 10 år och elitfotbollsläkare i mer än 20 år 


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9   13.00-16.00 - Epiphysens egna program


Torsdag 9/9  08.00-10.00 - Svenska Höft o Knäföreningens egna program


Torsdag 9/9  14.45-16.15 - Symposium Benbank och senbank


 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 15:00-16:40 - Benbanken och senbanken
Torsdag 9/9 08:00-10:00 - Svenska Höft- och knäföreningens egna program
Onsdag 8/9 13:00-16:30 - Epiphysens egna program
Onsdag 8/9 13:00-14:00 - Behandlingsalternativ vid proximal hamstringsseneruptur


Gunnar Falk

Deltar i följande event: 


Torsdag 9/9  08.00-10.00 - Svenska Höft o Knäföreningens egna program


 


Johan Fintland

Johan Fintland, överläkare Ortopedkliniken Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fotkirurg. Specialist i ortopedisk kirurgi 2007. Gör supramalleolära tibiaosteotomier sedan 2012, fotledsproteser sedan 2015. Specialintresserad av fotledsartros och större fottraumatologiska skador. Fakultet vid kursen ”Fotkirurgiska tekniker” i Göteborg samt Foot and Ankle Academy”.


 


Deltar i följande event:


Onsdagen den 8/9 kl 13.00 - 16.30 Symposium Svenska fotkirurgiska sällskapets egna programDeltar i följande:
Onsdag 8/9 13:00-16:30 - Svenska Fotkirurgiska sällskapets egna program
Onsdag 8/9 13:00-14:15 - Frakturer i Talus och skador i Chopart's och Lisfranc's leder. Aktuell handläggning, inkluderande utredning och behandling.


Gunnar Flivik

Överläkare, Docent


Artroplastiksektionen


Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.


Arbetar framförallt med höft- och knäproteskirurgi i Lund och Trelleborg, både primära och revisioner, och är även aktiv bakjour med traumakirurgi i Lund


Har för närvarande 3 doktorander och har varit med och handlett flera fram till disputation. Ansvarar för RSA-verksamheten i Lund.


Har över 40 vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter, medförfattare i flera bokkapitel


Återkommande föreläsare vid internationella och nationella kurser och möten.


Arbetat kliniskt med proteskirurgi i Australien drygt 1 år.


 


Deltar i följande event: 
Tisdag 7/9 14.45-16.15 - Symposium Protesnära frakturerDeltar i följande:
Tisdag 7/9 14:45-16:25 - Protesnära frakturer


Magnus Forssblad

Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 12.15-14.45  Symposium SAF, Mjuka knän 


Peter Fritzell

Deltar i följande event:
Tisdagen 7/9 kl 14.00 - 16.15 Symposium Svensk ryggkirurgisk förenings egna programDeltar i följande:
Tisdag 7/9 14:00-16:20 - Svensk Ryggkirurgisk Förenings egna program
Tisdag 7/9 15:55-16:20 - Antibiotika, diskbråck och Modicförändringar


Paul Gerdhem

Rekonstruktiv ortopedi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.


 


Deltar i följande event:
Tisdagen 7/9 kl 14.00 - 16.15 Symposium Svensk ryggkirurgisk förenings egna programDeltar i följande:
Tisdag 7/9 14:00-16:20 - Svensk Ryggkirurgisk Förenings egna program
Tisdag 7/9 15:30-15:55 - Handläggning av infektioner i kotpelaren


Pelle Gustafson

Pelle Gustafson är tumör- och traumaortopeden som blev försäkringsbolagstjänsteman. Efter många års arbete i Lund som läkare och chef tog Pelle 2012 över som chefläkare för Löf, där han är ansvarig för bolagets patientsäkerhetsarbete. Han är också sedan 2013 en av Läkartidningens medicinska redaktörer med ansvar för manuskript inom kirurgi, ortopedi, patientsäkerhet och organisation. 


 


Deltar i följande event: 
Måndag 6/9 13.00-17.00 - Kurs Patientförsäkringen - LÖF


Tisdag 7/9 08.00-12.00 - Kurs Patientförsäkringen - LÖFDeltar i följande:
Måndag 6/9 13:00-17:00 - SK Kurs: Patientförsäkringen LÖF Del 1 av 2
Tisdag 7/9 08:00-12:00 - SK Kurs: Patientförsäkringen LÖF Del 2 av 2


Kristine Hagelsteen

Kristine Hagelsteen, överläkare i barn- och ungdomskirurgi, studierektor, verksam vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.


Hennes avhandling från 2018, Surgical Education Assessment of simulators for training and selection of trainees,


belönades med Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 2018 vid medicinska fakulteten i Lund.


 


I hennes tvärvetenskapliga forskargrupp ingår förutom kirurger, en professor i psykologi och två docenter i sociologi vid Lunds universitet. Forskargruppen har tagit fram en lista på varningstecken för olämplighet för yrket samt en intervjuguide som arbetsgivare kan använda för att få en bättre helhetsbild av den sökande. Syftet är att förbättra ST-utbildningen och professionalisera anställningsprocessen för att undvika felrekryteringar.


 


Deltar i följande event: 
Måndag 6/9 13.00-17.00 - Ostrix möte och egna program
Tisdag 7/9 15.30-16.30 - Symposium Så kan olämpliga kirurger upptäckas i tidDeltar i följande:
Måndag 6/9 13:00-16:30 - Ostrix
Tisdag 7/9 15:30-16:30 - Symposium: Så upptäcks olämpliga kirurger i tid


Nils Hailer

Nils Hailer är professor i ortopedi vid Uppsala Universitet och överläkare på Akademiska sjukhusets ortopedklinik. Hans kliniska fokus är proteskirurgi och protesinfektioner. Nils’ forskningsintressen överlappar med dessa kliniska områden, med ett stort intresse för registerbaserad forskning. På OrthoLab i Uppsala arbetas det med olika biomaterial som ska fylla bendefekter eller som ska förhindra bakteriell kolonisering av metallytor


 


Deltar i följande event: 

Tisdag 7/9 14.45-16.15 - Symposium Protesnära frakturerDeltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-09:30 - Symposium: Proteskomplikationer - Diagnostik, Dair, antibiotikabehandling och bengraft som antibiotikabärare
Tisdag 7/9 14:45-16:25 - Protesnära frakturer
Onsdag 8/9 10:00-11:45 - En- eller tvåstegsrevision? Samt antibiotikaladdat benpack


Åke Hamberg

Överläkare, ortoped Östersund.


Fokus på proteskirurgi med stort intresse för revisionskirurgi.


Medicinskt ansvarig för Benbanken i Östersund


 


Deltar i följande event: 


Tisdag 7/9 13.45-14.30 Symposium Strukturella Bengraft


Tisdag 7/9 14.45-16.15 - Symposium Protesnära frakturer


Onsdag 8/9 08.00-09.30 - Symposium Proteskomplikationer Infektion


Onsdag 8/9 10.00-11.45 - Symposium En- eller tvåstegsrevisioner


Onsdag 8/9 11.45-12.15 - Moderator vid symposium Instabilitetsproblemet 


Torsdag 9/9 14.45-16.15 - Moderator Symposium Senbank och BenbankDeltar i följande:
Torsdag 9/9 15:00-16:40 - Benbanken och senbanken
Torsdag 9/9 15:00-16:40 - Benbanken och senbanken
Onsdag 8/9 11:45-12:15 - Instabilitetsproblemet


David Hellsten

Specialist i ortopedi. Subspecialitet fotkirurgi. Arbetar på Ort Klin NUS sedan 2008 och konsult på Aleris Specialistvård Umeå sedan 2017. Lagläkare åt Björklöven sedan 2010, även lagläkare åt Umeå FC och TTG innebandy.


Ledamot i: Nationell Arbetsgrupp, Vårdförlopp, Diabetes med hög risk för fotsår.


Arbetar i första hand med fotkirurgi men även idrottsskador generellt. Sedan 2009 varit ansvarig ortoped för multidiciplinära diabetesfotmottagningen på NUS.


 


Deltar i följande event:
Onsdag 8/9 kl 13.15 - 14.30 Symposium DiabetesfotenDeltar i följande:
Onsdag 8/9 13:15-14:30 - Diabetesfoten


Jakob Hermodsson

Deltar i följande event: 


Torsdag 9/9  08.00-10.00 - Svenska Höft o Knäföreningens egna programDeltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-10:00 - Svenska Höft- och knäföreningens egna program


Bengt Herngren

Bengt Herngren
Överläkare, med dr
Barnortopediskt regioncentrum sydöstra sjukvårdsregionen
Länssjukhuset Ryhov
551 85  JÖNKÖPING


 
Deltar i följande: 
Torsdag 9/9 08.00-10.00 - Symposium Det haltande barnet


 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-10:00 - Det haltande barnet


Asle Hesla

Deltar i följande event: 


Måndag 6/9 13.00-17.00 Kurs för ST-läkare Metabola sjukdomar - amputation- infektionDeltar i följande:
Måndag 6/9 13:00-17:00 - Kurs för ST-läkare Ortopediska infektioner och amputationskirurgi 


Robert Ivonen

Överläkare, kärlkirurg Östersunds Sjukhus.


Deltar i följande event: 


Måndag 6/9 13.00-17.00 Kurs för ST-läkare Metabola sjukdomar - amputation- infektion


 


Sandy Jacks

Sandy Jacks är anestesiolog, forskare och professor i prehabilitering vid Southampton University. Hon är styrelseledamot i International Prehabilitation Society och Clinical Exercise Testing. Hennes aktiviteter omspänner forskning från fysiologi och medicin vid bestigning av Mount Everest till projektet Fit-4-Surgery med forskning avseende fysisk träning och optimering av nutrition inför kirurgi.


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 12.45-14.30 - Symposium Levnadsvanor alkohol och kirurgiDeltar i följande:
Torsdag 9/9 12:45-14:30 - Levnadsvanor inför operation


Karl Åke Jansson

 


 


Deltar i följande event: 


Onsdag 8/9 13.15-14.30 -    Symposium Diabetesfoten
Torsdag 10/9 13.15-15.00 - Nationella programorådet rörelseorganens sjukdomarDeltar i följande:
Onsdag 8/9 13:15-14:30 - Diabetesfoten
Torsdag 9/9 13:15-15:00 - Nationella programområdet rörelseorganens sjukdomar - NPO


Anders Joelsson

Deltar i följande event:
Tisdagen 7/9 kl 14.00 - 16.15 Symposium Svensk ryggkirurgisk förenings egna programDeltar i följande:
Tisdag 7/9 14:00-16:20 - Svensk Ryggkirurgisk Förenings egna program


Åsa Kadowaki

Åsa Kadowaki, specialist i psykiatri och leg KBT-psykoterapeut samt handledarutbildad. 
Arbetar med fördjupade bedömningar, handledning och undervisning i primärvården Östergötland sedan 2004, sedan 2017 i region Kalmar. 
Initierat det kollegiala nätverket Läkare med Gränser med fokus på läkarrollen, professionellt förhållningssätt och läkekonst 


 


Deltar i följande event: 
 
Tisdag 7/9 13.15-13.45 - ÖppningsföreläsningDeltar i följande:
Tisdag 7/9 13:00-13:45 - Invigning och öppningsföreläsning


Bakir Kadum

Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 08.00-11.30 - Symposium Svenska skulder och armbågssällskapets egna program Deltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-11:30 - Svenska Skulder- och Armbågssällskapets egna program


Jón Karlsson

Deltar i följande event: 


Torsdag 9/9 14.45-16.15 - Moderator Symposium Senbank och BenbankDeltar i följande:
Torsdag 9/9 15:00-16:40 - Benbanken och senbanken


Charlotte Karlsson Thur

Överläkare, verksam vid akut/trauma sektionen Karolinska Universitets sjukhuset / Solna.


Intresse för nedre extremitets kirurgi, rekonstruktionskirurgi underben inklusive komplikationskirurgi (oläkt/felläkt/infekterat). 


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 08.00-09.45 - Symposium The mangled extremityDeltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-09:45 - The Mangled Extremity


Bengt Erik Larsson

Överläkare, biträdande verksamhetschef, Falun.


 


Deltar i följande event:


Onsdagen den 8/9 kl 13.00 - 16.30 Symposium Svenska fotkirurgiska sällskapets egna programDeltar i följande:
Onsdag 8/9 13:00-16:30 - Svenska Fotkirurgiska sällskapets egna program


Stergios Lazarinis

 Stergios Lazarinis är verksamhetschef för ortopedi och handkirurgi på Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) men arbetar även klinisk som överläkare, framförallt med höft- och knäprotes revisionskirurgi.  


Stergios är infektions – hygien - och PJI-ansvarig på ortopedkliniken UAS samt en av svenska delegater i den internationella gruppen av experter angående ortopediska infektioner. Han disputerade på ämnet “Form and Finish of Implants in Uncemented Hip Arthroplasty”, och forskar nu inom fältet ortopediska infektioner


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 08.00-09.30 - Symposium Proteskomplikationer InfektionDeltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-09:30 - Symposium: Proteskomplikationer - Diagnostik, Dair, antibiotikabehandling och bengraft som antibiotikabärare


Per Lindblom

Arbetar på KS Huddinge samt Södertälje sjukhus


 


Deltar i följande event: 


Måndag 6/9 13.00-17.00 Kurs för ST-läkare Metabola sjukdomar - amputation- infektion


 


Fredrik Linder

Deltar i följande event: 


 


Torsdag 9/9  08.00-09.30 - Symposium Svenska Ortopedtraumatologiska sällskapets egna programDeltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-09:30 - Svenska OrtopedTraumatologiska sällskapets egna program


Paul Lundgren

Arbetar på Södertälje sjukhus.


 


Deltar i följande event: 


Måndag 6/9 13.00-17.00 Kurs för ST-läkare Metabola sjukdomar - amputation- infektion


 


Maher Majdalani

Deltar i följande event:


Torsdag 9/9 kl 08:00-10:00 Symposium Det haltande barnetDeltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-10:00 - Det haltande barnet


Tor Melander

Deltar i följande event: 
Måndag 6/9 13.00-17.00 - Ostrix möte och egna programDeltar i följande:
Måndag 6/9 13:00-16:30 - Ostrix


Maziar Mohaddes

Docent och överläkare på protesteamet vid Ortopedin, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han är ordförande i nationella programområdet för rörelseorganens sjukdomar, där ökat inslag av kunskap och professionellt engagemang vid styrning inom svensk hälso- och sjukvård, står högt upp på agendan. Maziar har en bred forskningskompetens med särskilt intresse för forskning på patient- samt kirurgiska faktorer och dess betydelse för resultatet efter höftproteskirurgi. Han har flera forskningssamarbeten nationellt och internationellt. Under ortopediveckan deltar Maziar vid flertalet symposier både som talare men även som arrangör bland annat inom ramen för Svensk Höft- och Knäprotesförening. 


 


 


Deltar i följande event: 


Tisdag 7/9 09.00-11.30   - Verksamhetschefs och Professormöte


Onsdag 8/9 10.00-11.15 -  Best poster presentation


Onsdag 8/9 12.00-12.30 - Moderator Symposium Instabilitetsproblemet


Torsdag 9/9  08.00-10.00 - Svenska Höft o Knäföreningens egna program 


Torsdag 9/9 13.15-15.00 - Moderator Symposium Nationella programorådet rörelseorganens sjukdomar


 


 
 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-10:00 - Svenska Höft- och knäföreningens egna program
Torsdag 9/9 13:15-15:00 - Nationella programområdet rörelseorganens sjukdomar - NPO
Onsdag 8/9 11:45-12:15 - Instabilitetsproblemet
Onsdag 8/9 10:00-11:15 - Presentation av de bästa postrarna - Publiken röstar fram bästa postern


Micael Möller

Michael Möller är Överläkare i Ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med särskilt intresse för nedre extremitetsfrakturer och fokus på fot och underbenstrauma. Med Dr, Registerhållare Svenska Frakturregistret.


 


Deltar i följande event:


Onsdagen den 8/9 kl 13.00 - 16.30 Symposium Svenska fotkirurgiska sällskapets egna programDeltar i följande:
Onsdag 8/9 13:00-16:30 - Svenska Fotkirurgiska sällskapets egna program
Onsdag 8/9 13:00-14:15 - Frakturer i Talus och skador i Chopart's och Lisfranc's leder. Aktuell handläggning, inkluderande utredning och behandling.


Sebastian Mukka

Sebastian Mukka är docent i ortopedi vid Umeå Universitet och specialistläkare på Norrlands Universitetssjukhusets ortopedklinik. Hans kliniska fokus är fraktur- och proteskirurgi. Sebastians forskningsintressen överlappar dessa området och inkluderar ett nyvunnet intresse är olika former av registerbaserade studier


 


Deltar i följande event: 


Tisdag 7/9 13.45-14.30 - Symposium Strukturella Bengraft
Tisdag 7/9 14.45-16.15 - Symposium Protesnära frakturer


Torsdag  9/9 08.00-10.00 - Symposium Svenska höft och knäföreningens egna programDeltar i följande:
Tisdag 7/9 14:45-16:25 - Protesnära frakturer
Tisdag 7/9 14:45-16:25 - Protesnära frakturer
Tisdag 7/9 13:45-14:30 - Strukturella bengraft


Acke Ohlin

Med dr, docent i ortoped vid Lunds Universitet 1992.


Publicerat vetenskapliga arbeten inom ledproteskirurgi, ryggkirurgi, biomaterial och radiologi.


Sektionsledare i ryggkirurgi i Malmö 23 år.


Nyligen pensionerad.


 


Deltar i följande event: 
Tisdag 7/9 13.45-15.30 - Symposium Patientnytta eller fartblindhet i Hitechvärlden 
 Deltar i följande:
Tisdag 7/9 13:45-15:30 - Symposium: Patientnytta eller fartblindhet i Hitech- världen


Bo S. Olsen

Professor Orthopaedics, Copenhagen University, Herlev Sykehus.  Internationellt välkänd skulder- och armbågskirurg med stor erfarenhet av såväl klinisk som experimentell forskning och övre extremitetskirurgi. Mångårig erfarenhet av proteskirurgi i axel och armbåge.


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 08.00-11.30 - Symposium Svenska skulder och armbågssällskapets egna program Deltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-11:30 - Svenska Skulder- och Armbågssällskapets egna program
Onsdag 8/9 08:00-09:45 - Behandlingstrender vid glenohumeral artros och kuffartropati


Roger Olsson

Östersundsortoped, projektledare i SLS arbete med levnadsvanor inför kirurgi. Projektet har tidigare år fokuserat på rökning och alkohol inför kirurgi. Detta år lyfter man fram fysisk aktivitet och nutrition inför kirurgi som ett led i helhetssyn på patienten.


 


Deltar i följande event: 
Tisdag 7/9 13.45-15.30 - Symposium Patientnytta eller fartblindhet i Hitechvärlden 
Torsdag 9/9 12.45-14.30 - Symposium Levnadsvanor alkohol och kirurgiDeltar i följande:
Torsdag 9/9 12:45-14:30 - Levnadsvanor inför operation
Torsdag 9/9 12:45-14:30 - Levnadsvanor inför operation


Ewald Ornstein

Deltar i följande event: 


Torsdag 9/9  08.00-10.00 - Svenska Höft o Knäföreningens egna program


 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-10:00 - Svenska Höft- och knäföreningens egna program


Simon Östling

Jämtlandsfödd traumaortoped med Björnbett, skottskador och skidskador som specialintressen Trauma fellowship i Trondheim 2010. Deltar i workshop märgspik tibia och föreläser om ortopedi hos Läkare utan gränser i Gaza


 


Deltar i följande event: 


Onsdag 8/9 15.15-16.00 - Epiphysens egna program - "Att arbeta som ortoped med Läkare utan gränser"Deltar i följande:
Onsdag 8/9 13:00-16:30 - Epiphysens egna program
Onsdag 8/9 15:15-16:00 - Ortoped i Läkare utan gränser


Volker Otten

Volker Otten är överläkare inom ortopedi på Norrlands Universitetssjukhuset i Umeå. Han jobbar fram för allt med höft- och bäckenkirurgi med ett speciellt intresse för proteskirurgi och bentransplantation. Sedan 2012 är han medicinskt ansvarig för benbanken i Västerbotten och medlem i den nationella expertgruppen för bentransplantation (VOG-ben). Även hans forskningsintresset är fokuserad på höftkirurgi och bentransplantation.


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 14.45-16.15 - Symposium Benbank och senbank
 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 15:00-16:40 - Benbanken och senbanken


David Ring

David Ring, MD PhD is Associate Dean for Comprehensive Care and Professor of Surgery and Psychiatry at Dell Medical School.  Trained as a hand and orthopedic surgeon, Dr. Ring’s extensive research, patient care, and quality and patient safety leadership contributed to an understanding of and a passion for the ways that mindset and circumstances affect human illness.  Getting people interested in innovative ways to get and stay healthy depends on effective communication strategies that establish trust and make healthy habits appealing.  Dr. Ring’s current work focuses on ways to use existing knowledge, diverse expertise, and innovative applications of technology to help people choose healthy options consistent with their values.      


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 12.15-14.00 - Symposium Komplicerade armbågsskador och humerusskaft frakturer
Onsdag 8/9 14.30-16.00 - Symposium Radiusfrakturer operation eller ej?


Torsdag 9/9  12.45-14.15 - Symposium Recovery after trauma, opioider,suprapatellar nailing och distala femurfrakturer hos äldreDeltar i följande:
Onsdag 8/9 12:15-14:00 - Komplicerade armbågsskador
Onsdag 8/9 14:30-16:00 - Radiusfrakturer hos äldre- operation eller ej?
Torsdag 9/9 12:45-14:15 - Wisdom and highlights in trauma


Cecilia Rogmark

Överläkare på SUS Malmö-Lund. Sedan 20 år tillbaka har hon delat sin tid mellan forskning och kliniskt arbete. Efter avhandlingen 2003, “Femoral Neck FracturesAspects on Treatment and Outcome”, engagerades hon 2004 i Svenska Höftprotesregistret, med ansvar för frakturpatienter. 2012 blev Cecilia docent vid Lunds universitet. Ortogeriatik och evidensbaserad frakturbehandling är hennes ortopediska intresseområden. 


 


Deltar i följande event: 
Tisdag 7/9 13.45-15.30 - Symposium Patientnytta eller fartblindhet i Hitechvärlden 
Onsdag 8/9 10.15-11.15 - Symposium Höftfrakturer hos ungaDeltar i följande:
Tisdag 7/9 13:45-15:30 - Symposium: Patientnytta eller fartblindhet i Hitech- världen


Björn Salomonsson

PhD. Överläkare vid Ortopedkliniken Danderyds sjukhus AB ett av Sveriges största akutsjukhus. Långvarig erfarenhet av axelproteskirurgi med flertalet publikationer inom området. Tidigare ordförande för Svenska Skulder och Armbågssällskapet (SSAS). Var med och startade SSAS kvalitetsregister 1999 och är sedan många år ansvarig för axelprotesregistret samt varit styrelseledamot i SSAS samt nationell delegat i SECEC. Forskare, handledare och lärare på Karolinska Institutet.


   


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 08.00-11.30 - Svenska skulder och armbågssällskapets egna programDeltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-11:30 - Svenska Skulder- och Armbågssällskapets egna program


Kristian Samuelsson

Professor och specialistläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Klinik med fokus på komplex knäkirurgi. Forskning inom flera ortopediska fält


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 14.45-16.15 - Symposium Benbank och senbank
 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 15:00-16:40 - Benbanken och senbanken


Jan Sandegård

Deltar i följande event :


Onsdagen 8/9 kl 15.00-15.45 


Skidskadehistoria - Ur ett jämtländskt perspektiv


Jan Sandegård ortoped, en "levande legend" vad gäller omhändertagande av skidskador. Han disputerade 1974 i Göteborg på ett arbete om de hemodynamiska förändringarna vid experimentellt, såväl fraktur- som mjukdelstrauma. Återkom som ortoped till Östersund 1977.  Kunskaperna kom väl till pass i det fortsatta engagemanget i omhändertagande av skador inom den 1978 bildade Svenska Skidanläggningars Organisation, SLAO.Jan har engagerat sig mycket i vikten av reponering av skador på nedre extremiteten prehospitalt. Han utvecklade en utbildning i reponering bl.a. med hjälp av utformning av en brottssimulator för experimentiellt bruk, men som även kom till användning i jämförande studier av olika fixationshjälpmedel, av vilka Jan ligger bakom ett.


Han var sekreterare med Ejnar Eriksson som ledare, i ”Traumakursen i Storlien” från 1971-89. Kursen kom på sin tid att utgöra en spets i breddningen av frakturkirurgin i Sverige, och väcker ännu idag många minnen bland de äldre i Svensk Kirurgisk och Svensk Ortopedisk Förening. Ejnar Eriksson demonstrerade i början av 1970-talet vid kursen, det första artroskopet. Detta kom som känt att öppna helt nya behandlingsmöjligheter, till att börja med inom knäkirurgin, men har senare fått ett allt bredare användningsområde inom ortopedin.


Jan har nyligen publicerat en bok som beskriver utvecklingen av skidskadorna med Åre i centrum, till större delen utifrån publikationer från Östersunds sjukhus kirurg- och ortopedkliniker.  Deltar i följande:
Onsdag 8/9 15:00-15:45 - Skidskadehistoria - Ur ett jämtländskt perspektiv


Gunnar Sandersjöö

Patientflödeschef. Akut Ortopedi och Traumatologi Patientområde Akut och Rekonstruktiv Kirurgi Karolinska universitetssjukhuset


 


Deltar i följande event: 
Tisdag 7/9 13.45-15.30 - Symposium Patientnytta eller fartblindhet i Hitechvärlden 
 Deltar i följande:
Tisdag 7/9 13:45-15:30 - Symposium: Patientnytta eller fartblindhet i Hitech- världen


Mikael Sansone

Mikael är överläkare på artroteamet på ortopeden, Sahlgrenska SU/Mölndal.


Kliniskt arbetar han med artroskopisk kirurgi på knä och höft samt allmän idrottsortopedi.


Framför allt korsbandskirurgi, patellastabiliserande kirurgi samt multiligamentskador.


Mikael skapade ett register 2011 i Göteborg för patienter opererade med höftartroskopi.


Han och hans team bedriver omfattande forskning inom detta område.


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 12.15-14.45  Symposium SAF, Mjuka knän 
 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 12:15-14:45 - Svenska artroskopiföreningens egna program, Mjuka knän
Torsdag 9/9 12:55-13:30 - Höftsmärta, utredning och indikation för behandling av mjukdelsskador i höft
Torsdag 9/9 13:30-13:55 - Främre knäsmärta, patellainstabilitet utredning och behandling
Torsdag 9/9 13:55-14:15 - Främre knäsmärta, patellainstabilitet utredning och behandling


Johan Scheer

Johan Scheer Med dr, överläkare i ortopedi vid Linköpings universitetssjukhus. Ordförande i SOTS samt AO Sverige. Johan arbetar främst med övre extremitetens sjukdomar och trauma.


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 12.15-14.00 - Symposium Komplicerade armbågsskador och Humerus skaft frakturer


Torsdag 9/9  08.00-09.30 - Symposium Svenska Ortopedtraumatologiska sällskapets egna programDeltar i följande:
Onsdag 8/9 12:15-14:00 - Komplicerade armbågsskador
Torsdag 9/9 08:00-09:30 - Svenska OrtopedTraumatologiska sällskapets egna program


Olof Sköldenberg

Olof Sköldenberg är överläkare vid Danderyds sjukhus och docent vid Karolinska Institutet. Han är kliniskt verksam inom ledprotestsektionen och fokuserar på höft- och knäprotesoperationer. Han disputerade 2010 och hans forskningsintressen inbegriper kliniska prövningar och stora kohortstudier. Från och med 2018 är han ordförande i Svenska Höft- och knäföreningen.


 


Deltar i följande event: 
Tisdag 7/9  14.45-16.15 - Symposium Protesnära frakturer


Torsdag 9/9 08.00-10.00 - Symposium Svenska Höft och knäföreningens egna programDeltar i följande:
Tisdag 7/9 14:45-16:25 - Protesnära frakturer


Roger Skönneberg

Deltar i följande event: 


Onsdagen den 8/9 kl 13.00 - 16.30 Symposium Svenska fotkirurgiska sällskapets egna program

 


Ann-Charlott Söderpalm

Barnortoped SU/DSBUS Göteborg


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 08.00-10.00 - Symposium Det haltande barnetDeltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-10:00 - Det haltande barnet


Bo Söderqvist

Infektionsläkare Örebro


Deltar i följande event:


Onsdagen 8/9 08.00-09.30 - Symposium Diagnostik Dair antibiotikabehandling


 Deltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-09:30 - Symposium: Proteskomplikationer - Diagnostik, Dair, antibiotikabehandling och bengraft som antibiotikabärare


Pehr Sommar

Överläkare i plastikkirurgi på ME Plastik- och kraniofacial kirurgi, Karolinska Universitetssjuhuset Solna. Med specialinriktning mot lambåkirurgi och har i 15 års tid samarbetat med ortopederna på Karolinska med handläggning och kirurgi av underbenstrauma med mjukdelsdefekter.


 


Deltar i följande event:


Onsdagen 8/9 kl 08.00 - 09.45 Symposium The mangled extremityDeltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-09:45 - The Mangled Extremity


Kristian Stjerna

Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 08.00-10.00 - Symposium Det haltande barnet
 


Peter Ström

Överläkare vid Traumasektionen, Akademiska Sjukhuset Uppsala. Ägnar sig åt generellt ortopediskt trauma, både övre och nedre extremitet med fokus på bäckenfrakturer. Andra uppdrag: AO fakultet, ATLS instruktör, medansvarig för utvecklande av SOF:s Bakjoursskola, tidigare ordförande SOTS.


 


Deltar i följande event:


Onsdagen 8/9 kl 10.15-11.15 Symposium Höftfrakturer hos unga


Torsdag 9/9  08.00-09.30 - Symposium Svenska Ortopedtraumatologiska sällskapets egna programDeltar i följande:
Onsdag 8/9 10:15-11:15 - Collumfrakturer hos unga
Onsdag 8/9 10:15-11:15 - Collumfrakturer hos unga
Torsdag 9/9 08:00-09:30 - Svenska OrtopedTraumatologiska sällskapets egna program


Sebastian Strøm Rönnqvist

Sebastian är pecialistläkare vid barnortopeden i Lund och doktorand vid Lunds universitet, med ett doktorandprojekt om höftfraktur hos yngre och medelålders vuxna patienter.
Bor i Köpenhamn med hustru, tre barn och katten Hedda.


 


Deltar i följande event: 
Onsdagen 8/9 kl 10.15-11.15 Symposium Höftfrakturer hos ungaDeltar i följande:
Onsdag 8/9 10:15-11:15 - Collumfrakturer hos unga


Fredrik Svensson

SUS Malmö och Orthocenter Skåne.


 


Deltar i följande event:


Onsdagen den 8/9 kl 13.00 - 16.30 Symposium Svenska fotkirurgiska sällskapets egna programDeltar i följande:
Onsdag 8/9 13:00-16:30 - Svenska Fotkirurgiska sällskapets egna program


Magnus Tägil

Akademisk ortoped och handkirurg med specialintresse i den distala radius frakturen, en fraktur som förtjänar en rejäl statushöjning. Efter ett år har 15% av patienterna, gammal som ung, stora besvär med vilovärk och dålig funktion. Med förbättrat omhändertagande både på och utanför sjukhuset, utbildning och ökad specialisering kommer vi minska komplikationerna och sänka andelen med dåligt slutresultat. 


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 14.30-16.00 - Symposium Radiusfrakturer - operation eller ej?Deltar i följande:
Onsdag 8/9 14:30-16:00 - Radiusfrakturer hos äldre- operation eller ej?


Staffan Tevell

Staffan Tevell är överläkare på Infektionskliniken i Karlstad och affilierad forskare vid Örebro Universitet. Han har ett specialintresse för ortopediska infektioner, både i klinik och forskning. Han är även sammankallande för Svenska Infektionsläkarföreningens  (SILF) vårdprogramgrupp för led- och skelettinfektioner och är SILFs representant i PRISS styrgrupp.


Deltar i följande event: 


Tisdag 6/9 08.00-12.00 Kurs för ST-läkare Metabola sjukdomar - infektionDeltar i följande:
Tisdag 7/9 08:00-12:00 - Kurs för ST-läkare Ortopediska infektioner och amputationskirurgi 


Truike Thien

Ordförande för SAF och överläkare på Angereds Sjukhus/Sjukhusen i Väster.


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 12.15-14.45  Symposium SAF, Mjuka knän Deltar i följande:
Torsdag 9/9 12:15-14:45 - Svenska artroskopiföreningens egna program, Mjuka knän
Torsdag 9/9 12:55-13:30 - Höftsmärta, utredning och indikation för behandling av mjukdelsskador i höft
Torsdag 9/9 13:30-13:55 - Främre knäsmärta, patellainstabilitet utredning och behandling
Torsdag 9/9 13:55-14:15 - Främre knäsmärta, patellainstabilitet utredning och behandling


Stig-Evert Thornberg

Deltar i följande event :


Torsdag 9/9 13.15-15.00 - Nationella programorådet rörelseorganens sjukdomarDeltar i följande:
Torsdag 9/9 13:15-15:00 - Nationella programområdet rörelseorganens sjukdomar - NPO


Hanne Tönnesen

Hanne Tönnesen är professor vi WHO-Collaborating center i både Lund och Köpenhamn. Hon är sedan många år väl känd av svenska ortopeder med sin mångåriga forskning avseende interventioner avseende rökning och alkohol inför kirurgi och bla. en av författarna till senaste Cochranerapporten ”Effects of perioperative alcohol cessation interventions on postoperative complications before surgery”. För närvarande aktiv med forskningsprojekt avseende interventioner inkluderande flera levnadsvanor samtidigt.


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 12.45-14.30 - Symposium Levnadsvanor alkohol och kirurgi
 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 12:45-14:30 - Levnadsvanor inför operation


Rihard Trebše

Dr Trebše är verksam ortoped i staden Valdoltra, Slovenien, där han är ansvarig för ortopediska infektioner. Han har under sin karriär utvecklat samt drivit forskning och arbetat kliniskt inom endoproteskirurgi i allmänhet och protesnära infektioner i synnerhet. Han har satt Slovenien på den ortopediska kartan och är delegat i: EFORT, EHS och sedan 2019 nyvald president för EBJIS European Bone and Joint Infections Society. 


Hans viktigaste forskning rör diagnostik och behandling av protesnära infektioner men är också involverad i forskning kring tribologi, protesöverlevnad och utveckling av implantat för revisionskirurgi.  


Ovan är ett litet axplock och förklaring till hans stora kunskap inom ämnet protesnära infektioner, men vad som gläder oss än mer är att han är en erkänt skicklig föreläsare och pedagog som med säkerhet kommer ge oss nya och intressanta kunskaper. 


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 10.00-11.45 - Symposium En- och tvåstegsrevisionerDeltar i följande:
Onsdag 8/9 10:00-11:45 - En- eller tvåstegsrevision? Samt antibiotikaladdat benpack


Gösta Ullmark

1981 Läkarexamen K.I. Stockholm. 1986 Specialist i Ortopedi. 2001  


Avhandling; Morcelised Impacted Cortico-Cancellous Bone Allografts in Revision Surgery for Endoprosthetic Loosening with OsteolysisUppsala Universitet. 2011  


Docentur Uppsala Universitet.1990-fortfarande, överläkare Ortopedkliniken Gävleborg.  


Past President samt ordförande i Utbildningskommittén i European Hip Society.  


Har utvecklat operationsinstrument, implantat och operationsmetod för benpackning i höft och knä 


Har utvecklat metod för PET-analys av höftproteser. 


Forskningsområden: Primära höftproteser: PET- och RSA-studier. Sekundära höftproteser: studier av luxationer, mekanisk lossning och infektioner. Resultat av benpackning, cementfri protes samt behandlingsmetoder av djup protesinfektion. 


Aktiviteter: -Representant för U-Ö-regionen i kunskapsstyrningsprojektet rörelseorganens sjukdomar. -Frekvent arrangör och föreläsare på internationella kongresser och kurser.  


 


Deltar i följande event: 


Tisdag 7/9 14.45-16.15  - Symposium Protesnära frakturer


Onsdag 8/9 08.00-09.30 - Symposium Proteskomplikationer Infektion


Onsdag 8/9 10.00-11.45 - Symposium En- eller tvåstegsrevisioner


Onsdag 8/9 11.45-12.15 - Symposium Instabilitetsproblemet


Torsdag 9/9 13.15-15.00 -Symposium Utmaningar inom ortopedin de kommande åren Deltar i följande:
Onsdag 8/9 08:00-09:30 - Symposium: Proteskomplikationer - Diagnostik, Dair, antibiotikabehandling och bengraft som antibiotikabärare
Onsdag 8/9 08:00-09:30 - Symposium: Proteskomplikationer - Diagnostik, Dair, antibiotikabehandling och bengraft som antibiotikabärare
Onsdag 8/9 10:00-11:45 - En- eller tvåstegsrevision? Samt antibiotikaladdat benpack
Onsdag 8/9 11:45-12:15 - Instabilitetsproblemet
Onsdag 8/9 11:45-12:00 - Instabilitetsproblemet


Anette W-Dahl

Deltar i följande event: 


Torsdag 9/9  08.00-10.00 - Svenska Höft o Knäföreningens egna program


 Deltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-10:00 - Svenska Höft- och knäföreningens egna program


Sven Wåhlin

Sven Wåhlin är läkare vid Beroendecentrum, Riddargatan 1. Han har många års erfarenhet som allmänläkare, utbildare och författare bla av boken Alkohol – en fråga för oss inom vården.


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 12.45-14.30 - Symposium Levnadsvanor alkohol och kirurgiDeltar i följande:
Torsdag 9/9 12:45-14:30 - Levnadsvanor inför operation


Anders Wallmon

Anders Wallmon är specialist inom både ortopedi och handkirurgi. Han har tidigare arbetat som ortoped på Varbergs sjukhus och som handkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukuset. Anders har en mycket bred kompetens och specialkunskap inom handledens skador och sjukdomar, inom vilket område han även utbildar och bedriver forskning.  Anders är även medgrundare av och tidigare medicinsk ansvarig för HandCenter med kliniker på fyra orter i Sverige. På HandCenter i Göteborg driver han fortsatt utveckling av handkirurgi inklusive rehabilitering.


 


Deltar i följande event: 
Torsdag 9/9 08.00-09.55 -Symposium HandkirurgiDeltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-09:55 - Handkirurgi och handstatus m.m.
Torsdag 9/9 08:00-08:40 - Klinisk handstatus - Tips och tricks


Viktoria Warkander

Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 13.00-16.30 - Epiphysens egna program


 Deltar i följande:
Onsdag 8/9 13:00-16:30 - Epiphysens egna program


Daniel Wenger

Deltar i följande event: 


 


Torsdag 9/9  08.00-09.30 - Symposium Svenska Ortopedtraumatologiska sällskapets egna programDeltar i följande:
Torsdag 9/9 08:00-09:30 - Svenska OrtopedTraumatologiska sällskapets egna program


Per Wiger

Deltar i följande event: 
Måndag 6/9 13.00-17.00 - Kurs Patientförsäkringen - LÖF


Tisdag 7/9 08.00-12.00 - Kurs Patientförsäkringen - LÖF


Heinz Winkler

Professor Heinz Winkler, European Hip Society 


Dr Winkler är verksam som ortoped i Wien och har en omfattande erfarenhet inom framförallt endoproteskirurgi och protesnära infektioner. Han är bland annat grundare och verksam vid Osteitis Center i Wien, styrelsemedlem och tidigare ordförande i European Bone and Joint Infection Society 


 


Professor Winkler har utvecklat en metod för revision av infekterade proteser med antibiotikaimpregnerat bentransplantat i ett en-seansförfarande, och har ett flertal publikationer i ämnet. Han har trettio års erfarenhet av användning av massiva allograft, vilket förstås är ett spännande ämne här i Östersund med tanke på vår benbanksverksamhet.  


Professor Winkler är också initiativtagare och medgrundare av EATB (European Association of Tissue Banks) där han också varit generalsekreterare, och har en gedigen bakgrund inom uppbyggnaden av den europeiska verksamheten för cell och vävnadstransplantation och då i synnerhet muskuloskelettal vävnad.  Under onsdagens EHS-symposium kommer Dr Winkler att föreläsa om sina erfarenheter med enstegsutbyte vid PJI, där han använder 
antibiotikaimpregnerat bengraft i kombination med ocementerad protes. Vi förväntar oss en lärorik och intressant föreläsning. Enstegsutbyte vid infektion förefaller bli vanligare även i Sverige, och om vi kan nå lika bra resultat som vid tvåstegs-utbyte finns det stora vinster att göra för denna svårt lidande patientgrupp. 


 


Dr Winkler medverkar som gästföreläsare på onsdagens EHS-symposium om protesnära infektioner. Han kommer också att föreläsa om användning av strukturella allograft och malet, antibiotikaimpregnerat graft vid en session på onsdag eftermiddag.


 


Deltar i följande event: 


Tisdag 7/9 13.45-14.30 - Symposium Strukturella Bengraft
Onsdag 8/9 10.00-11.45 - Symposium En- och tvåstegsrevisioner


 Deltar i följande:
Tisdag 7/9 13:45-14:30 - Strukturella bengraft
Onsdag 8/9 10:00-11:45 - En- eller tvåstegsrevision? Samt antibiotikaladdat benpack
Tisdag 7/9 13:45-14:15 - Strukturella bengraft


Olle Wolf

Olle arbetar som överläkare på traumasektionen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Har genomfört trauma fellowship under 1 år i Edinburgh, Skottland.


 


Deltar i följande event: 
Onsdag 8/9 12.15-14.00 - Symposium Komplicerade arbågsskador och humerus skaftfrakturerDeltar i följande:
Onsdag 8/9 12:15-14:00 - Komplicerade armbågsskador


Eva Zeisig

Överläkare i ortopedi. Disputerad 2008 i ämnet Idrottsmedicin, Umeå universitet. Arbetar sedan augusti 2020 på Sårcentrum, Södersjukhuset, Stockholm. Erfarenhet främst av idrott- och motionsrelaterade skador och sjukdomar samt barnortopedi.


 


Deltar i följande event:
Onsdag 8/9 kl 13.15 - 14.30 Symposium Diabetesfoten


 Deltar i följande:
Onsdag 8/9 13:15-14:30 - Diabetesfoten

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

mars: Anmälan öppnar
mars: Call for abstracts
30 juni: Deadline abstract submission
juli: Notification of abstracts
6-9 september: Ortopediveckan 2021

Arrangeras av