Titel:
Patientsäkerhet för ST-läkare

Delmål:
Kursen uppfyller teoretiska delar av delmål A3, A4 och C13 enligt SOSFS 2015:8 eller teorietiska delar av delmål 14, 15, 17 och 20 enligt de gamla föreskrifterna SOSFS 2008:17

Omfattning:
Ca 8 timmar

Antal deltagare
30 pers

Tid:
Kurs “Patientsäkerhet för ST-läkare” 
Måndag 6/9 13:00-17:00 samt tisdag 7/9 08:00-12:00. Kursen hålls digitalt

Kursansvarig:
Pelle Gustafsson, chefsläkare, LÖF, Stockholm

Innehåll:
Svensk Ortopedisk Förening och LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anordnar en SK-kurs i patientsäkerhet under Ortopediveckan i Östersund.Under kursen kommer ämnet patientsäkerhet att avhandlas brett i form av teori och diskussioner runt faktiska händelser.

ST-läkare i Ortopedi har företräde men kursinnehållet är även av intresse för ST-läkare i andra specialiteter och andra professioner som arbetar med patientsäkerhet.

Pris:

500:- exkl moms

(Icke SOF-medlem, 1.000:- exkl moms)

Titel:
Ortopediska infektioner och amputationskirurgi  

Delmål:
Kursen riktar sig till ST läkare i första hand och uppfyller delar av de teoretiska inlärningsmålen i delmål C1,C11 och C12 men är även öppen för specialister som vill uppdatera sig inom området.

Intyg utfärdas efter deltagande i samtliga moment.

Antal deltagare
30 pers

Omfattning:
Ca 8 timmar

Tider:

Kurs ”Ortopediska infektioner och amputationskirurgi” Måndag 6/9 kl 13:00 – 17:00 samt Tisdag 7/9 08.00-12.00. Kursen hålls digitalt. 

Innehåll:
Bedömning och kirurgisk behandling av ortopediska infektioner samt amputationskirurgi är vanligt förekommande arbetsuppgifter på våra akutsjukhus och något du som jourtjänstgörande ortoped måste kunna utföra. Kirurgin i delmål 11 är dock något som sällan avhandlas i läroböcker, vetenskapliga tidskrifter eller på ortopediska möten och konferenser. Vi är därför glada att kunna presentera en kurs i det alla gör men som ingen riktigt kan, eller finns det dom faktiskt gör det? Under kursen kommer du få svar på frågor som hur du beslutar om nivå vid nedre extremitets amputationer och typ av lambå, vilken snittföring du skall använda vid dränage av septisk artrit i nativ höftled samt om (och när) leden behöver spolas igen?   

Kursen hålls digitalt som mötet i övrigt och är uppdelad i två delar

Del 1 måndag 6/9 kl 13.00-17.00

Amputationskirurgi med Hans Berg (Huddinge), huvudförfattare för Region Stockholms vårdprogram för nedre extremitets amputationer, Asle Hesla samt ytterligare senior kirurg 

Del 2 tisdag 7/9 kl 08.00- 12.00

Ortopediska infektioner med Albert Christersson (Uppsala), Håvard Dale (Bergen) samt Staffan Tevell (Karlstad)

Albert Christersson talar om osteomyelit samt frakturrelaterad infektion och Håvard Dale bjuder på en genomgång av nekrotiserande mjukdelsinfektioner, septisk artrit, abscesser och diabetesfot infektioner. Staffan Tevell refererar det senast inom mikrobiologisk diagnostik och behandling.

Kursen uppfyller delar av de teoretiska kriterierna och delmålen enligt målbeskrivningen c11/11. Det rekommenderas också deltagande i symposiet ”Diabetesfoten” ons 8/9  Kl 13.15-14.30, Svensk  Ryggkirurgisk Förenings egna program tis 7/9 kl 14.00 – 16.15 som tar upp infektioner i rygg samt onsdag förmiddagens program ”Symposium Proteskomplikationer” ons 8/9 kl 08.00-11.45 som berör infektioner vid proteskirurgi och hur dessa bör åtgärdas.

Föreläsare:
Hans Berg
Asle Hesla
Albert Christersson
Håvard Dale
Staffan Tevell

För mer detaljerat program se det vetenskapliga programmet.

Pris:
500:- exkl moms
 (Icke SOF-medlem, 1.000:- exkl moms)

 

 

Vi kan tyvärr inte erbjuda några workshops under Ortopediveckan 2021. Detta beroende på Pandemisituationen och de därmed gällande restriktionerna.

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

mars: Anmälan öppnar
mars: Call for abstracts
30 juni: Deadline abstract submission
juli: Notification of abstracts
6-9 september: Ortopediveckan 2021

Arrangeras av