Föreläsarinstruktioner vetenskapliga programmet

Anmälan till Ortopediveckan
Vänligen observera att Du måste anmäla Dig till mötet. Antingen meddelar Du arrangörerna i Östersund om Ditt deltagande eller så anmäler Du dig här: https://www.ortopediveckan.se/anmalan/. Observera att denna länk är enbart för föreläsare

Att förbereda Din presentation
Information om tid för Din presentation har tidigare skickats via mail. Hela vetenskapliga programmet finns också tillgängligt på www.ortopediveckan.se/vetenskapligt-program/ , samt från en vecka innan mötet på den. Mötesplattform som är under uppbyggnad. Eventuella ändringar kommuniceras direkt till föreläsare och uppdateras på hemsidan.

Om Du deltar i ett symposium lett av moderator, ha gärna en avstämning med vederbörande veckan innan mötet så att moderatorn kan se till att onödig överlappning inte sker mellan olika föredragshållare.

Vi påminner om mötets tema, trauma och proteskomplikationer och förväntar oss att man kopplar detta till sitt föredrag. Frågeställningar som väcker frågor och debatt välkomnas!

Vid ankomst till Frösö Park Arena kommer Du att hänvisas till den tekniska supporten för att lägga in Din presentation i kongressens system. Detta ska ske minst 60 minuter före utsatt session. Egna datorer för presentation används ej. Spara gärna Din presentation redan under förberedelserna som: ”SALSNAMN_DATUM_TIDPUNKT_EFTERNAMN”. Enklast är att ha sin föreläsning i Microsofts powerpoint-format och lagrat i ett USB-minne. Formatet för presentationer lämpar sig bäst i 16:9, ställ in bildpresentationen under fliken ’Design >> Utskriftsformat’ och välj 16:9. (Kontrollera att din text inte försvunnit ur bild, om du tidigare har använt 4:3-formatet.)

Andra presentationsformat som Prezi och dylikt fungerar inte.

Det kommer att finnas en föreläsarlounge, följ anvisningarna på plats. Varje symposium/föredrag kommer ha representant från den lokala organisationen på plats i salen. Vid frågor, kontakta Din kontaktperson i den lokala organisationen för Ortopediveckan 2021.

För de föreläsare och moderatorer som väljer att delta digitalt kommer information kring detta förfarande att skickas ut till samtliga via mail. Det är därför viktigt att din mail-adress anges i samband med anmälan till mötet.

Vår samarbetspartner kring den digitala Ortopediveckan är MKON.

Vi välkomnar dig till Ortopediveckan 2021 i Östersund!

Föreläsarinstruktioner abstrakt för ”Fria föredrag” samt posters
Deadline för inskickande av abstrakt är 30 juni 2021. Två veckor efter deadline kommer du få ett besked om ditt abstrakt har blivit godkänt. Det är viktigt att du bekräftar eller avböjer ditt deltagande. Gör detta så snart du fått information kring ditt eventuella deltagande via tidigare tillsänd länk till appinconf.com

Att förbereda Din poster
Du som har fått ditt abstrakt godkänd för posterpresentation kommer att få ytterligare information tillsänd dig i god tid innan mötet om hur du förbereder din poster.

Att förbereda Din poster och posterpresentation
Onsdagen den 8 september kl 10.00-11.15 kommer det att hållas en session för de bäst inkomna postrarna. Information om din presentationstid kommer då att vara tillgängligt på www.ortopediveckan.se, under Vetenskapligt Program, samt på Mötesplattformen.

Varje posterpresentation förväntas vara som längst 3 minuter, därefter följer 1 minut för frågor. Var noggrann med att hålla den utsatta tiden. Du förväntas att koppla upp digitalt 15 min innan sessionen startar och närvara under hela symposiet. Mer information om hur du förbereder din presentation kommer att skickas ut till dig i god tid innan mötet.

Frågor/Ändringar/Dra tillbaka abstract
Om du har frågor angående ditt abstract, behöver ändra presentatör eller dra tillbaka ditt abstract, skickar du ett mail till: abstracts.sof2021@appinconf.com. Vänligen inkludera ditt ID för abstractet vid kontakt: [abs_id].

Vi välkomnar dig till Ortopediveckan 2021 i Östersund!

 

Kontakt

Anders Arnevång
Mötesgeneral
anders.arnevang@regionjh.se

Lars Holgén
Ortopedkliniken Östersund
lars.holgen@regionjh.se

Elisabeth Olsson
Mötessekreterare och ansvarig för hemsida
elisabeth.olsson@regionjh.se

Viktiga datum

mars: Anmälan öppnar
mars: Call for abstracts
30 juni: Deadline abstract submission
juli: Notification of abstracts
6-9 september: Ortopediveckan 2021

Arrangeras av